De OR zet in op werkplezier
De OR heeft in 2022 voor een nieuw speerpunt gekozen: werkplezier. Onder deze noemer denkt de OR veel onderwerpen die bij medewerkers leven samen te kunnen brengen, zoals duurzame inzetbaarheid, collegiale samenwerking, werkdruk en persoonlijke ontwikkeling. 
In 2022 voerde de OR acht keer overleg met de directeur-bestuurder. In de loop van het jaar heeft de OR advies uitgebracht over de reorganisatie bij Probiblio en twee instemmingsverzoeken behandeld: over het gebruik van Dialog als hulpmiddel bij de gesprekscyclus tussen leidinggevenden en medewerkers en over de jaarurensystematiek (JUS).

Als onderdeel van de cao openbare bibliotheken ging onze branche per 1 januari 2023 over op een nieuw eigentijds functiewaarderingssysteem. De OR is periodiek geïnformeerd over de voortgang van dat functiewaarderingstraject (FUWA) en was vanaf halverwege december vertegenwoordigd in de interne bezwarencommissie.
Door het vertrek van enige OR-leden ging veel aandacht uit naar het werven van nieuwe leden. Drie nieuwe leden zijn aangetreden en daarmee is de OR weer op volle sterkte. Per 31 december 2022 bestaat de OR uit:  
Rineke Zwanenburg, voorzitter (Bedrijfsvoering)
Marjolein van der Steen, vice voorzitter (Collectieadvies & Programmering)   Stefan Hoegen, secretaris (Communicatie)
Sam Doeven (Logistiek & Collecties)
Paul de Leeuw (Bibliotheekautomatisering & Digitalisering)
Marloes Manshanden (Educatie)
Fabiënne Mokken (Organisatieadvies)
Back to Top