Van domeinvisie naar concreet jaarplan  
Probiblio ondersteunt bibliotheken bij organisatieontwikkeling en het maken van strategische en praktische keuzes. In de aanloop naar het nieuwe meerjarenbeleidsplan formuleerden specialisten van bibliotheek Rijn en Venen samen met adviseurs van Probiblio een strategische visie op de verschillende inhoudelijke domeinen. Een voorbeeld is het DigiTaalhuis.  
Op die manier wilden we scherp krijgen wat de kaders zijn waaraan en waarbinnen we moeten denken en waarbinnen we ook gaan werken om ons werk goed te kunnen blijven doen. Hierdoor leerden we om verder te kijken dan naar geld en vrijwilligers. Er komt zoveel meer bij kijken als je een goed plan wilt maken.
Esther Wongsodikromo, Teamleider DigiTaalhuis –
Samen met Iris Coster (adviseur Basisvaardigheden Probiblio) en Arnout Esser (organisatieadviseur Probiblio) werkte Esther de visie op het DigiTaalhuis verder uit naar het tactische niveau. Daarbij bleek dat het nodig was om duidelijke keuze te maken. Welke maatschappelijke waarde wil je aan welke doelgroepen bieden? Met welke partners wil je dit doen en welke activiteiten zijn hiervoor nodig?
We besloten om voorlopig geen actief aanbod aan te bieden voor de NT1 doelgroep. En veel te gaan investeren in de relatie en samenwerkingen met onze netwerkpartners. Dit was geen makkelijke keuze om te maken, maar zoals Arnout tijdens de sessie zei: een moeilijke keuze doet vaak ‘pijn’.
Esther Wongsodikromo, Teamleider DigiTaalhuis –
Tenslotte werkten Esther en al haar teamleden onder begeleiding van Iris Coster en Josja Pieterse (adviseurs Basisvaardigheden Probiblio) het geheel uit in een concreet jaarplan voor het DigiTaalhuis. Ook nu bleek dat verdere keuzes nodig waren, ook om de ambities en de beschikbare tijd op elkaar af te stemmen.
Aanvankelijk dachten wij dat we een jaarplan zouden maken in twee uur tijd, om deze vervolgens in de kast te zetten en er niet meer naar te kijken. Maar de tijd nemen en gesprekken voeren heeft erg veel opgeleverd. Nu is het een levend document geworden dat grenzen stelt in tijd en in wat haalbaar is. We hebben inzicht in alle werkzaamheden en het waarom. De open eindjes zijn omgezet naar een actielijst. Deze is inmiddels volledig afgewerkt.
Esther Wongsodikromo, Teamleider DigiTaalhuis –
Dit project omtrent de domeinaanpak was onderdeel van een meerjarige en integrale samenwerking tussen de bibliotheek en Probiblio.
Meer informatie:
Iris Coster, Adviseur Basisvaardigheden, 06 40 66 54 29, icoster@probiblio.nl Josja Pieterse, Adviseur Basisvaardigheden, 06 13 30 83 27, jpieterse@probiblio.nl
Frederike Kuijpers-Moelker, Organisatieadviseur, 06 24 54 60 52, fkuijpers@probiblio.nl
Back to Top