Traineeship draagt bij aan toekomstbestendige bibliotheek
In september 2022 startte het twee jaar durende Traineeship Openbare Bibliotheken. Negen trainees traden in dienst bij Probiblio en worden voor 32 uur per week ingezet bij de openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, die daarvoor een vergoeding betalen. Tijdens deze twee jaar ontwikkelen de trainees zich tot de bibliotheekmedewerkers van de toekomst. Hun programma bestaat uit drie opdrachten van elk acht maanden bij drie verschillende bibliotheken. Daarnaast nemen ze deel aan trainingen (gemiddeld 4 uur per week) gericht op persoonlijke ontwikkeling en vakkennis, intervisie en coaching. Alle trainees hebben een HBO- of WO-opleiding afgerond en daarna maximaal twee jaar werkervaring opgedaan.
De drie opdrachten vallen grotendeels binnen de maatschappelijke opgaven van de bibliotheken, maar hebben ook betrekking op versterking van de interne organisatie. De trainees zetten zich tijdens het programma in voor onder andere het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), Gezinsaanpak laaggeletterdheid, aanbod (digitale) geletterdheid, het ontwikkelen van domeinvisies, onboarding, training digitale vaardigheden voor eenzame ouderen, de Bibliotheek op school en een customer journey gericht op de servicepunten. De trainees dragen zo direct bij aan de bibliotheek van de toekomst.

“Elke bibliotheek is anders en ook de werkzaamheden binnen de bibliotheek verschillen erg van elkaar. Het leukste aan dit traineeship is om de kans te krijgen om dat allemaal te ontdekken. Nu doe ik een opdracht bij Bibliotheek de Plataan, maar over een paar maanden ga ik alweer aan de slag met een nieuwe opdracht bij een andere bibliotheek. Daarnaast leer ik ook andere bibliotheken een beetje kennen door de ervaringen die mijn mede-trainees delen, wat heel waardevol is!'
Ilse Romeijn, trainee bij Bibliotheek De Plataan

“Onze trainee Ilse levert een mooie en waardevolle bijdrage aan de doelen die we voorafgaand aan de opdracht hadden gesteld. Al snel werd ze ervaren als lid van het team dat meedenkt en bijdraagt.”
Wouter van Heiningen, directeur-bestuurder Bibliotheek De Plataan

Er zijn meerdere aanleidingen voor het traineeship. De rol van de bibliotheek als maatschappelijk-educatieve netwerkorganisatie vraagt om nieuwe rollen en competenties van medewerkers. Daarnaast bereikt in de komende 10 jaar ruim 40% van het bibliotheekpersoneel de AOW-leeftijd, ruim de helft van hen heeft meer dan twintig jaar ervaring in de branche. Er is op dit moment geen instroom vanuit een specifieke vakopleiding.
Probiblio zet zich actief in voor een stelseltaak: het zorgen voor voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Eén van de doelen van het programma is dan ook dat na afloop van het programma (september 2024) 75% van de trainees als professional in dienst treedt bij een van de bibliotheken in Noord- of Zuid-Holland.
Meer informatie?
Esmée Beekman, Talent Manager Traineeship Openbare Bibliotheken


Back to Top