‘Webinar Meertaligheid: maak talen zichtbaar’
Op 1 september 2022 vond het webinar 'Meertaligheid: werk aan een meertalige leescultuur in kinderopvang, op school en thuis' plaats. Onder leiding van Özcan Akyol, beter bekend als Eus, bood de livestream een rijk programma waarin verschillende deskundigen aan het woord kwamen over het thema meertaligheid.
Dat het onderwerp leeft, bleek uit het grote aantal deelnemers: 700 deelnemers uit kinderopvang, onderwijs en de bibliotheeksector meldden zich aan. Het webinar was  een coproductie van Probiblio en Rijnbrink, met medewerking van de Bibliotheek Amstelland, Bibliotheek Gelderland-Zuid, Bibliotheek Kampen, Bibliotheek West-Achterhoek en Stadkamer Zwolle.

Barbara van Walraven (adviseur Onderwijs en Kinderopvang Probiblio):
‘Wij ervaren grote belangstelling voor dit onderwerp. Cijfers tonen aan dat onze webpagina over meertaligheid goed bezocht wordt en we krijgen regelmatig vragen over dit thema. Rijnbrink deelt deze ervaring en vanuit onze reeds bestaande samenwerking ontstond het idee om een webinar met elkaar te organiseren.
Hiermee voorzien we in een belangrijke behoefte van bibliotheken, namelijk het samenbrengen van relevante informatie op één centrale plek. Want daar ontbrak het aan!
Deze samenwerking zorgde voor een groter bereik en meer budget, wat resulteerde in een aansprekende presentator, mooie praktijkvoorbeelden en deskundige tafelgasten. Probiblio en Rijnbrink werken beiden op een andere manier aan dit thema en daardoor vullen we elkaar goed aan.’
Hoofdspreker Lidy Peters, auteur van het boek 'Talen die de school in komen', legt in het webinar uit waarom het zo belangrijk is om een meertalige leescultuur thuis, in de kinderopvang en op school te creëren. Ze gaat in op het belang van een meertalige leescultuur en wat meertaligheid oplevert.
Zo kan de moedertaal als hefboom gebruikt worden om een nieuwe taal te leren. Erkennen van meertaligheid geeft kinderen een veilig gevoel en dat heeft vervolgens een positieve invloed op leerprestaties.

Ditha Verdel (Specialist jeugd & jongeren bij de Bibliotheek Oostland):
‘Het webinar heeft ons vakteam jeugd en jongeren enorm geïnspireerd en gaf ons een boost om nog meer met meertaligheid te doen. Zo ontstond het idee van het jaar van meertaligheid.
Wij kregen van verschillende organisaties de vraag of wij hulp kunnen bieden bij het onderwijs aan anderstalige kinderen. Scholen hadden het gevoel niet altijd het juiste te kunnen bieden aan deze kinderen. Aandacht schenken aan meertaligheid is belangrijk omdat de taal bij het kind hoort, ook op school.
Wij hopen dit jaar te bereiken dat leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere professionals die met anderstalige gezinnen werken, gaan inzien dat het leren van het Nederlands geen achterstand is. Meertaligheid gaat om meer dan taalontwikkeling, het gaat om je identiteit, dat je als kind mag zijn wie je bent.’

Nog steeds gebruiken bibliotheken deze webpagina tijdens bijeenkomsten of gesprekken met gemeenten, scholen en/of samenwerkingspartners. Het webinar is via deze link terug te kijken tot en met 1 september 2023.

Nog vragen?
Neem contact op met Barbara van Walraven
Back to Top