Samen werken aan digitale inclusie met het Informatiepunt Digitale Overheid
In 2022 organiseerde Probiblio twee regionale netwerkbijeenkomsten in opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Op 15 juni en op 8 september gingen vertegenwoordigers van gemeenten, bibliotheken, provincies en Probiblio met elkaar in gesprek over het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Wat is de rol van de bibliotheek bij het ondersteunen van kwetsbare burgers bij de omgang met de digitale overheid? En hoe verloopt de samenwerking met gemeenten?
Voor de IDO-dienstverlening was 2022 het jaar van verandering en reflectie. Waar liggen de grenzen van de dienstverlening en hoe borgen we het IDO binnen de bibliotheek? En als het gaat om privacy, wat mag dan wél en wat mag niet als er persoonsgegevens mee gemoeid zijn? Wanneer verwijzen we door en wie zijn de doorverwijspartners? En hoe zit het met de bemensing van het IDO? Prangende vragen met het oog op de verantwoordelijkheid die gemeenten gaan dragen voor de financiering van de IDO’s per 1 januari 2023.

Elin Karlmark (adviseur Basisvaardigheden Probiblio):
‘De Netwerkbijeenkomsten Noord- en Zuid-Holland brachten bibliotheken en gemeenten nader tot elkaar en stimuleerden om in gesprek te gaan over deze belangrijke kwesties. Juist na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 bleek dit een gunstig moment om het belang van de IDO-dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheid onder de aandacht te brengen. De bijeenkomsten lieten zien dat dit thema bij beide partijen leeft en hoe belangrijk de rol van het IDO is voor inwoners die er zelf (digitaal) niet uitkomen.’

In navolging op de netwerkbijeenkomsten volgde eind november een online verdiepingssessie die door meer dan 110 mensen live bekeken werd. Onder leiding van Joost Hoebink stonden drie vragen centraal: wat zijn de meest urgente doelgroepen en hoe bereik je deze? Hoe kunnen bibliotheek en gemeente het beste samenwerken om digitale inclusie te bevorderen? En hoe zorg je voor de continuïteit van de informatiepunten? Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden voerden diverse tafelgasten hierover het gesprek.
Raymond Westenberg (programmaconsulent Bibliotheek Kennemerwaard) vatte tijdens de livestream het urgente belang van het IDO het beste samen:

Het IDO is soms de laatste strohalm waar mensen terecht kunnen.’

In 2023 ligt de focus op borging en verankering van de IDO-dienstverlening in de bibliotheekorganisatie. Zo maakt het IDO vanaf de tweede helft van het jaar onderdeel uit van de bibliotheek-certificering. Daarnaast zal versterking en uitbreiding van het netwerk van doorverwijspartners belangrijk zijn. Ook het inspelen op initiatieven buiten de bibliotheekmuren om doelgroepen te bereiken, die het IDO nog té weinig weten te vinden vergt de aandacht.
Meer weten?
Kijk hier de Online Verdiepingssessie terug of neem voor vragen contact op met Elin Karlmark
Back to Top