Beste lezer,
Vorig jaar schreef ik in mijn voorwoord nog over corona en de oorlog in de Oekraïne. Het eerste lijken we ondertussen al bijna vergeten te zijn en het tweede accepteren we als onderdeel van de dagelijkse realiteit. Het zegt iets over het menselijk vermogen zich aan te passen aan de omstandigheden.
In contrast met voorgaande voorbeelden zijn de omstandigheden voor bibliotheken zonder meer gunstig. De staatssecretaris stelt met haar brief van 4 november 2022 structureel extra geld beschikbaar voor de sector. En verwijst daarbij naar Doris Lessing:

“A public library is the most democratic thing in the world”

Ook in het masterplan basisvaardigheden van de minister zijn extra middelen beschikbaar om de versterking van samenwerking tussen school en bibliotheek verder vorm te geven.
Probiblio ondersteunt de bibliotheken in Noord en Zuid-Holland bij de uitvoering van alles wat komt kijken bij deze en andere regelingen. Of het nu gaat om de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s), het aanvragen van gelden uit het masterplan of het vormgeven van vrijwilligersbeleid, Probiblio ondersteunt met raad en daad.
Een nieuwe taak die Probiblio voor haar bibliotheken heeft opgepakt in 2022 is het opzetten van een traineeprogramma, met 9 trainees die in een periode van twee jaar een aantal opdrachten doen bij verschillende bibliotheken. Dit programma is in september van start gegaan en is enthousiast ontvangen door de bibliotheken. U leest er meer over, verderop in dit jaarverslag. Ook heeft Probiblio vorig jaar dienstverlening ontwikkeld om bibliotheken extra te ondersteunen bij het verkrijgen van extra externe financiering. Fondsenwerving kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren om de impact van bibliotheken te vergroten. Twee nieuwe collega’s zijn vorig jaar gestart om hier samen met geïnteresseerde bibliotheken mee aan de slag te gaan. 
Dit voorwoord is te kort om alles te benoemen wat Probiblio ook het afgelopen jaar weer heeft gedaan en bereikt met de bibliotheken. Lees vooral dit jaarverslag, waarin we ook niet alles kunnen laten zien wat we doen. Het geeft u wel een goede indruk van de breedte van onze diensten én vooral ook van de enorme verscheidenheid aan activiteiten van de openbare bibliotheek.
Tot slot spreek ik mijn dank uit aan de provincies Noord en Zuid-Holland die het mogelijk maken dat Probiblio de bibliotheken in deze provincies kan ondersteunen.

Frans Bergfeld
Directeur-bestuurder Probiblio
Back to Top