Waarde creëren door herijking structurele samenwerking po
Op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid van kinderen werken bibliotheken steeds vaker structureel samen met het primair onderwijs. Om kinderen met plezier te laten lezen, is het cruciaal dat er een gezamenlijke visie komt op leesbeleid, expertise en enthousiasmerende activiteiten.
In 2022 meldden de Bibliotheek Oostland en Bibliotheek Aan de Vliet zich aan voor Probiblio’s project ‘Herijking structurele samenwerking met het primair onderwijs’. Daarbij gaat het erom dat bibliotheken op een nieuwe manier kijken naar de waarde die zij kunnen creëren in de samenwerking met scholen.

Dia Wesseling (adviseur Onderwijs & Kinderopvang Probiblio):
‘We bemerkten grote verschillen in de manier waarop bibliotheken de samenwerking met scholen aangaan. Je ziet dat de omslag van dienstverlenende ondersteuning naar samenwerkende ondersteuning voor veel bibliotheken een grote verandering is en daar wilden we graag bij helpen. Door het stellen van vragen, zetten we mensen aan het denken. En tussen de verschillende werksessies door, krijgen bibliotheken onderwerpen om onderling verder uit te diepen.
Vanuit de bibliotheek zijn zowel de operationele laag, als de tactische en strategische laag betrokken. Door de manier van werken binnen het project blijven ze met elkaar in gesprek. De waan van de dag laat dit vaak niet toe, maar nu ‘moet’ je met elkaar in gesprek over die belangrijke uitgangspunten voor de samenwerking met het primair onderwijs. Bij veel bibliotheken lag de focus op leerlingen en nu maken ze de omslag naar het helpen van de leerkracht om beter leesonderwijs te geven. Dat maakt veel meer impact!
Voor bibliotheken een spannende stap om ondersteuning in de klas los te laten en op de leerkracht te vertrouwen. Het willen ontzorgen, is een valkuil, maar met deze tools help je de leerkracht echt, want die past dit de hele dag toe. Bibliotheken mogen zichzelf als expert zien en trots zijn op eigen kennis en kunde. Daar draagt dit traject ook toe bij.’

Ditha Verdel (Specialist jeugd & jongeren bij de Bibliotheek Oostland):
‘Juist door op deze manier samen te werken en de expertise van de leerkracht te vergroten, kunnen we scholen laten zien hoeveel meer ze kunnen bereiken met leesbevordering.’

In 2023 starten de Bibliotheek IJmond Noord en de Bibliotheek Krimpenerwaard met dit project en staan er zelfs bibliotheken in de wachtrij. Wat ooit gestart was als tweejarig project, loopt nu door in 2024 omdat de vraag vanuit de bibliotheken blijft komen.
Meer weten?
Neem voor vragen contact op met Dia Wesseling
Back to Top